Priority z volebního programu pro období 2018-2022

BEZPEČNÝ HAVÍŘOV 

 • NE umísťování migrantů
 • NE obchodu s chudobou – zavedeme bezdoplatkové zóny
 • Zákaz hracích automatů na celém území města
 • Více městských strážníků v ulicích

HAVÍŘOV MĚSTO PRO ŽIVOT

 • Udržíme příznivé ceny tepla
 • Vybudujeme nová parkovací místa
 • Zachováme městské byty v majetku města
 • Dokončíme rekonstrukci všech zdravotních středisek

RODINÁM A SENIORŮM SE MUSÍ POMÁHAT 

 • Doprava zdarma pro děti a seniory
 • 0,- Kč za odpady – zrušíme poplatek za odpad
 • Postavíme nový domov pro seniory na ul. Mánesova
 • Kvalitní sociální služby pro všechny 

ČISTÉ A ZELENÉ MĚSTO 

 • Vybudujeme třídírnu odpadů pro město
 • Podpoříme ekologickou dopravu
 • Opravíme popelnicová stání
 • Budeme revitalizovat městské lesoparky

PROGRAM PRO CELOU RODINU 

 • Postavíme aquapark s wellness
 • Postavíme tréninkovou halu s ledovou plochou pro mládežnické sportovce
 • Opravíme stávající a vybudujeme nová dětská a workoutová hřiště
 • Zvýšíme dotace pro sport a kulturu