Volební program pro období 2018-2022

BEZPEČNOST 

Motto: Chceme bezpečné město 

 • Jsme proti umísťování migrantů na území města
 • Jsme proti obchodu s chudobou, jako protiopatření budeme prosazovat zavedení bezdoplatkových zón
 • Nadále budeme trvat na úplném zákazu výherních hracích zařízení na území města
 • Bezpečnost silničního provozu se zaměřením na bezpečnost chodců ve městě je naší prioritou
 • Budeme podporovat činnost městské policie a funkční kamerový systém města pro zvýšení bezpečnosti
 • Budeme finančně podporovat materiálně-technické vybavení hasičských jednotek na území města

BYDLENÍ 

Motto: Havířov-město pro život

 • Budeme usilovat o udržení nízkých cen centrálně dodávaného tepla a udržitelný rozvoj centrálního zásobování tepelnou energií
 • Zachováme bytový fond ve vlastnictví města, a prostředky z nájemného budeme investovat zpět do bytového fondu
 • Budeme pokračovat v revitalizacích domů ve vlastnictví města
 • Dokončíme rekonstrukci všech zdravotních středisek
 • Budeme budovat nová parkovací místa
 • V městských čtvrtích budeme obnovovat mezibloková hřiště
 • Vybudujeme volné Wi-Fi připojení občanům města na veřejných místech jako jsou náměstí a autobusové zastávky
 • Budeme realizovat opatření na snížení hluku z dopravy, jako je např. omezení rychlosti na některých dopravních úsecích nebo protihlukové stěny

DOPRAVA 

Motto:  Doprava kvalitní, bezpečná a ekologická

 • Dokončíme rekonstrukci přednádražního prostoru
 • Budeme pokračovat v iniciativách za opravu Havířovského vlakového nádraží včetně nástupních perónů
 • Chceme kvalitní a dostupnou MHD, autobusové linky přizpůsobíme potřebám obyvatel
 • Budeme nadále preferovat podíl alternativních zdrojů pohonů, zejména plynu a elektřiny v MHD
 • Podpoříme budování dobíjecích stanic pro elektromobily
 • Budeme pokračovat v budování cyklostezek ve městě a jejich napojení na Žermanickou a Těrlickou přehradu
 • Zaměříme se na rekonstrukce chodníků ve všech částech města
 • Budeme pokračovat v řešení rizikových a úzkým míst v silniční dopravě ve městě např. křižovatky u Merkuru
 • Budeme pokračovat v přípravě obchvatu Havířova

EKONOMIKA A ZAMĚSTNANOST

Motto: Dobře hospodařit a dobře sloužit občanům města

 • Budeme se snažit o získání dotací k financování investičních akcí a zhodnocování majetku města
 • S veřejnými prostředky budeme nakládat transparentně
 • Budeme usilovat o získání investorů k vytvoření co nejvíce pracovních míst v průmyslové zóně Dukla
 • Přijatelnou úrovní nájmů podnikatelských prostor města podpoříme malé podnikání
 • Aktivně podpoříme projekty soukromých investorů v oblasti bydlení, sportu, kultury, které zlepší životní podmínky v Havířově
 • Budeme hlídat provozní výdaje města a jeho organizací
 • Nebudeme připravovat ani podporovat privatizaci majetku městských společností
 • Podporujeme participativní rozpočet města, aby se mohli obyvatelé jednotlivých městských částí podílet na rozhodování o investicích 

ZDRAVÍ A RODINA 

Motto: Rodinám a seniorům se musí pomáhat 

 • Doprava zdarma pro děti a seniory
 • 0,- Kč za odpady, zrušíme poplatek za odpad
 • Budeme pokračovat v realizaci ozdravných pobytů dětí a dotovaných pobytů pro seniory
 • Dokončíme rekonstrukci všech zdravotních středisek
 • Budeme podporovat havířovskou nemocnici spolufinancováním investic zvyšujícím kvalitu zdravotní péče a sloužícím pacientům
 • Prvňáčkům při nástupu do první třídy poskytneme základní vybavení
 • Objekt bývalé ZŠ Mánesova přebudujeme na domov pro seniory
 • Zachováme cenové zvýhodnění pro seniory v návštěvě městských kulturních akcí
 • Podporujeme dostupné a kvalitní sociální služby pro naše občany 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Motto: Čistý a zelený Havířov 

 • Budeme dbát o obnovu zeleně ve městě, aby byl Havířov pořád co nejvíce zeleným městem
 • Nadále budeme podporovat separaci a kompostování odpadu za účelem snížení či nezvyšování poplatku za odpad
 • Vybudujeme třídírnu odpadů pro město
 • Budeme s dostatečnou frekvencí čistit městské komunikace, abychom přispěli k co nejnižší prašnosti ve městě
 • Ekologizace veřejných budov s využitím obnovitelných zdrojů energie
 • Provedeme revitalizaci městských parků Stromovka a za kulturním domem Radost
 • Zaměříme se na revitalizaci zahrad základních a mateřských škol včetně obnovy jejich vybavení

VZDĚLÁNÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS 

Motto: Program pro celou rodinu 

 • Postavíme aquapark s wellness
 • Postavíme tréninkovou halu s ledovou plochou pro mládežnické sportovce
 • Vybudujeme nové hokejbalové hřiště u ZŠ Pujmanové
 • Budeme rekonstruovat školní hřiště ZŠ Mládežnické, ZŠ Gorkého, a ZŠ 1. máje
 • Prostřednictvím dotací budeme podporovat sportovní a volnočasových aktivity spolků na území města
 • Budeme i nadále podporovat vzdělávací aktivity seniorů a akademii třetího věku
 • Zrenovujeme dětské hřiště na ulici Fibichova za Náměstím Republiky, vybudujeme nová dětská hřiště v e všech městských částech
 • Budeme pokračovat v podpoře sportovních projektů pro MŠ a ZŠ – gymnastika, míčové hry, plavání
 • Připravíme projekt na rekonstrukci Společenského domu Reneta
 • Postavíme další Workoutová cvičiště včetně parkourového hřiště
 • Budeme pokračovat v podpoře a organizování tradičních kulturních akcí Havířova