SDŽ

SDŽ má v současné době 16 členek. Předsedkyní je Eva Radová, místopředsedkyní Michaela Horňáková. SDŽ plní své poslání, tj. podílí se na tvorbě programu MO zaměřeného na rovné příležitosti, ženy a rodinu.
Členky SDŽ se scházejí jednou za dva měsíce. Na každé jednání je pozván host z vedení města nebo organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Havířov. Členky hnutí jsou informovány rovněž o činnostech Výboru MO, jednáních Zastupitelstva a Rady města, jelikož přítelkyně Radová a Horňáková jsou členkami RMH i Zastupitelstva a přítelkyně Světlíková je členkou zastupitelstva.

Předsedkyně a místopředsedkyně SDŽ byly pozvány Ústředním výborem SDŽ v Praze na seminář u příleřitosti MDŽ, který se koná dne 8.3.2014. Téma semináře je „Máme je dost rádi?“ s podtitulem Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků. Pozvání jsme přijaly a o jeho průběhu budeme samozřejmě všechny informovat na našem dalším jednání.

Eva Radová, předsedkyně SDŽ