Naši lidé v komisích Rady města Havířova

Komise pro bezpečnost silničního provozu 

místopředseda:             Ing. Jiří Lankoči

členové:                 Lenka  Kapitánová, Zdeněk Hečko

Komise bytová

předseda:              Josef Pilka

členové:                 Henryk Szypka

Komise energetická

členové:               Ing. Václav Wicher, Bc. Radim Hanzel, MBA

Komise kulturní a letopisecká

členové:               Ing. Věroslav Ryška

Komise pro občanské záležitosti

členové:                Lenka Janková, Eva Radová

Komise protidrogové a prevence kriminality 

člen:                      Martin Porembski,  Radovan Číž

Komise pro regionální spolupráci a partnerské vztahy  

člen:                      Vojtěch Kozák, Daniel Chobot

Komise rozvojová

předseda:             Mgr. Michal Jantoš,

členové:                Ing. Petr Oborný

Komise sociální, zdravotní

předseda:             Mgr. Ivana Hlubinková Kožmínová

členové:                Ing. Tamara Šeligová

Komise sportovní 

členové:               Henryk Szypka , Marek Szypka

Komise školská

členové:                PaedDr. Svatopluk Novák, Mgr. Zdeňka Šlachtová

Komise životního prostředí

člen:                      Ján Látka, Kamil Křenek