Předsednictvo místní organizace

  Ing. Jiří Martinek, MBA

 • předseda MO ČSSD Havířov
 • místopředseda Krajského předsednictva ČSSD
 • člen Rady města Havířova
 • člen Zastupitelstva města Havířova
 • člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
 • e-mail: martinek.j75@seznam.cz
 10 Ing. Pavel Rapant, MBA

 • místopředseda MO ČSSD Havířov
 • člen Okresního předsednictva ČSSD Karviná
 • člen Rady města Havířova
 • člen Zastupitelstva města Havířova
 • předseda klubu zastupitelů
 • e-mail : prapant@seznam.cz
Mgr. Jana Feberová

 • náměstkyně primátora pro školství a kulturu
 • členka Rady města Havířova
 • členka Zastupitelstva města Havířova
 • členka Předsednictva MO ČSSD Havířov
 • e-mail : feberova.jana@havirov-city.cz
Bc. Radim Hanzel, MBA

 • předseda Okresního předsednictva ČSSD Karviná
 • člen Zastupitelstva města Havířova
 • člen Předsednictva MO ČSSD Havířov
 • e-mail : radhanzel@seznam.cz
 Ing. Petr Smrček

 • člen Předsednictva MO ČSSD Havířov
 • člen Okresního předsednictva ČSSD Karviná
 • e-mail : petr.smrcek@seznam.cz
Ing. Rudolf Ceniga

 • člen Předsednictva MO ČSSD Havířov
 • předseda Klubu seniorů
 • e-mail: cenigar@seznam.cz
Ing. Karel Šlachta

Miroslav Polák

 • člen Předsednictva MO ČSSD Havířov
 • člen Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
 • email: bajus.baj@seznam.cz
Kamil Křenek

 • člen Předsednictva MO ČSSD Havířov
 • člen Komise pro životní prostředí Rady města Havířova
Ing. Věroslav Ryška

 • člen Předsednictva MO ČSSD Havířov
 • člen Kulturní a letopisecké komise Rady města Havířova
 • email: v.ryska@centrum.cz
Eva Radová

 • členka Předsednictva MO ČSSD Havířov
 • členka Komise pro občanské záležitosti Rady města Havíř
 • email: radova710@seznam.cz