Městský výbor

 2 Ing. Jiří Martinek, MBA

 • předseda MO ČSSD Havířov
 • 43 let
 • místopředseda Krajského výkonného výboru ČSSD
 • člen zastupitelstva města
 • člen Rady města
 • email: martinek.j75@seznam.cz
  Ing. Karel Šlachta

 10 Ing. Pavel Rapant, MBA

 • 45 let, bezpečnostní technik
 • člen Okresního výkonného výboru ČSSD
 • člen zastupitelstva
 • člen Městského výkonného výboru
 • člen Rady města
 • email : prapant@seznam.cz
  Bc. Radim Hanzel, MBA

 • 39 let, ředitel společnosti
 • člen zastupitelstva
 • člen Městského výkonného výboru
 • předseda Okresního výkonného výboru ČSSD
 • email : radhanzel@seznam.cz
 Ing. Petr Smrček

 • 50 let, náměstek ředitele
 • člen Městského výkonného výboru
 • člen Okresního výkonného výboru ČSSD
 • email : petr.smrcek@seznam.cz
Ing. Rudolf Ceniga

Mgr. Jana Feberová

 • 54 let, pedagog
 • členka zastupitelstva
 • členka Městského výkonného výboru
 • členka Rady města
 • náměstkyne pro školství a kulturu
 • email: feberova.jana@havirov-city.cz