Archiv rubriky: Nezařazené

V Havířově zakončili čtvrtou etapu odkanalizování okrajových částí města

Vedoucí představitelé města a společnosti EUROVIA CS, která byla zhotovitelem stavby, v pátek 30. června společně slavnostně zakončili čtvrtou etapu odkanalizování okrajových částí města. Díky tomu mohou být splaškové vody v Prostřední Suché a Šumbarku odvedeny a zlikvidovány v souladu se zákonem. V rámci této etapy nechalo město odkanalizovat lokality v okolí ulic U Jelena a Petřvaldská v Havířově-Šumbarku a ulice Modřínová v Havířově-Prostřední Suché. „Celkem bylo vybudováno přes 3 tisíce metrů a 90 kusů veřejných části přípojek. Tím jsme dokončili odkanalizování města a myslím si, že jsme tak značně přispěli ke zlepšení stavu životního prostředí v těchto lokalitách a zjednodušili podmínky života občanů, kteří zde žijí,“ sdělila havířovská primátorka Jana Feberová. Tato závěrečná etapa odkanalizování okrajových částí města vyšla na více než 23 milionů korun. Část nákladů v předpokládané výši téměř 10 milionů korun podpoří dotace z Operačního programu životního prostředí. S ohledem na finanční náročnost spoluúčasti napojovaných vlastníku nemovitostí, jakou je výstavba soukromých části kanalizačních přípojek, přijalo Zastupitelstvo města usnesení, kterým odsouhlasilo poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek na vybudování soukromé části této přípojky. zdroj: http://www.havirov-city.cz/aktuality-a-radnicni-listy/v-havirove-slavnostne-zakoncili-posledni-etapu-odkanalizovani-okrajovych-casti-mesta_cz.html

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Veselé Velikonoce

Easter Bunny

Přejeme Vám veselé prožití Velikonočních svátků. MO ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA HAVÍŘOV A PRO OBDOBÍ 2016 – 2018

Vážení spoluobčané, na posledním zasedání Rady města Havířova došlo ke schválení programového prohlášení pro období 2016 – 2018. Programové priority: -nesouhlas s umístěním nelegálních migrantů na území města; -efektivní čerpání maxima prostředků z dotací; -transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a majetkem města; -zvyšování kvality životního prostředí ve městě včetně efektivního a ekologického odpadového hospodářství; -podpora opatření k zastavení úbytku obyvatel; -získání dalších investorů do průmyslové zóny Dukla a podpora vybudování průmyslové zóny Nad Barborou -investice do údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého a movitého majetku města s cílem zvyšovat kvalitu občanské vybavenosti, zejména dopravní, školské, sportovní, kulturní a ostatní infrastruktury, která zlepšuje kvalitu bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit ve městě; -kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města Havířova; -dotacemi podporovat sport, zejména práci s mládeží, rovněž kulturu a ostatní volnočasové aktivity; -zvýšení bezpečnosti občanů, prevence kriminality a drog, regulaci hazardu; -podpora opatření ke zvyšování bezpečnosti na komunikacích; -prostředky vybrané na nájemném městských bytů investovat zpět do bytového fondu; -podporu práce občanských komisí; -zkvalitňování práce magistrátu; -stabilní a fungující městské společnosti poskytující kvalitní služby městu a jeho občanům Celý dokumet naleznete zde.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mezinárdní den žen

mdž

ČSSD Havířov přeje všem ženám ke středečnímu svátku MDŽ všechno nejlepší.   MO ČSSD Havířov  

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Konec hracích automatů v Havířově

V pondělí 27.2.2017 zastupitelé města Havířov schválili zákaz hazardu. Nová vyhláška nahradí původní, která stanovovala místa, kde mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Technické hry povolené Ministerstvem financí ČR před dnem nabytí účinnosti plánované nové vyhlášky lze provozovat na celém území statutárního města Havířova do doby platnosti jejich povolení. „Herny, které mají povolení, mohou dál fungovat. Nové povolení ale už provozovatelé nedostanou. Postupně tak zaniknou,“ řekl náměstek havířovské primátorky Josef Bělica (ANO). „Chceme zde vytvořit příznivé podmínky pro všechny obyvatele i návštěvníky města,“ prohlásila havířovská primátorka Jana Feberová (ČSSD). ČSSD Havířov Více naleznete zde a také zde.  

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

PF 2017

pf-stromek

Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok !!! MO ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vznik nové koalice na půdorysu vládní spolupráce s ANO 2011 a KDU-ČSL

 Na základě jednohlasného rozhodnutí městského výkonného výboru ČSSD Havířov a všech zastupitelů zvolených za ČSSD do Zastupitelstva města Havířov, došlo k vypovězení koaliční smlouvy s KSČM Havířov. K tomuto rozhodnutí vedla nespokojenost v naší dosavadní spolupráci s KSČM. Ve čtvrtek 15. 12. 2016 jsme se dohodli s hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na vzniku nové koalice na půdorysy vládního modelu ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. ČSSD obsadí post primátora a posty dvou náměstků. Hnutí ANO bude mít jednoho náměstka. Zastoupení v radě města bude 6 členů ČSSD, 4 členové ANO a jeden člen KDU-ČSL. Prioritou nového vedení bude všestranný rozvoj města, s cílem zlepšování podmínek a kvality života jeho občanů, investice zlepšující občanskou vybavenost a větší podpora sportu. Personální složení vedení města a rady za ČSSD : Primátor – Mgr. Jana Feberová Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj – Ing. Karel Šlachta Náměstek primátora pro sociální rozvoj – Bc. Alena Zedníková Další členové rady města – Ing. Jiří Martinek, Bc. Pavel Rapant, Eva Radová MO ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Smuteční oznámení

osmanczyk

S lítosti oznamujeme, že nás dnes 10. 11. 2016 v ranních hodinách opustil náš bývalý primátor, předseda MO ČSSD a přítel Zdeněk Osmanczyk. Rodině a blízkým upřímnou soustrast. Se ctí vzpomínáme ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vystoupí Hornická kapela

Plakát ČSSD nad Terasou

Vážení spoluobčané, zveme vás na vystoupení HORNICKÉ KAPELY 9. září 2016 od 17 hodin na NÁMĚSTÍ U SEVERKY a 23. září 2016 od 17 hodin na NÁMĚSTÍ NAD TERASOU.  V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Jste srdečně zváni ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

ČSSD Havířov podepsalo koaliční smlouvu s KSČM Havířov

Vážení spoluobčané, mnozí z Vás jistě již zaznamenali, že vedení města Havířov má novou podobu. Na jednání Zastupitelstva města Havířova 27. 6. 2016 v Kulturním domě RADOST se rozhodlo o tom, že nové vedení města bude na základě pouze dvoubarevné koalice ČSSD a KSČM. V 43členném zastupitelstvu má nová koalice zajištěnou většinu 31 zastupiteli – klub KSČM (16) a klub ČSSD (15). V opozici je Hnutí ANO 2011 (7), Hnutí pro Havířov (3) a KDU-ČSL (2). V 11členné městské radě má KSČM 6 členů a ČSSD 5. Post primátora i nadále zastává Bc. Daniel Pawlas (KSČM), ekonomickým náměstkem zůstal Ing. Eduard Heczko (KSČM), náměstkem pro hospodářský rozvoj byl zvolen Ing. Karel Šlachta (ČSSD) a náměstkyní pro sociální rozvoj Mgr. Jana Feberová (ČSSD). Při poohlédnutí za posledními volbami do Zastupitelstev obcí v roce 2014 se tak ve vedení města setkávají dvě strany, které získaly nejvíce hlasů a mandátů. ČSSD zvítězila se ziskem téměř 26% hlasů a druhá KSČM pak získala 23% hlasů (viz. grafika). Voliči tak ocenili práci bývalé koalice ve volebním období 2010 – 2014. Věříme, že společně dokážeme ve zbývajícím čase stávajícího volebního období prosadit co nejvíce z volebního programu ČSSD, a přispět tak ke zkvalitnění životní úrovně obyvatel města Havířova. ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář