PF 2017

pf-stromek

Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok !!! MO ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vznik nové koalice na půdorysu vládní spolupráce s ANO 2011 a KDU-ČSL

 Na základě jednohlasného rozhodnutí městského výkonného výboru ČSSD Havířov a všech zastupitelů zvolených za ČSSD do Zastupitelstva města Havířov, došlo k vypovězení koaliční smlouvy s KSČM Havířov. K tomuto rozhodnutí vedla nespokojenost v naší dosavadní spolupráci s KSČM. Ve čtvrtek 15. 12. 2016 jsme se dohodli s hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na vzniku nové koalice na půdorysy vládního modelu ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. ČSSD obsadí post primátora a posty dvou náměstků. Hnutí ANO bude mít jednoho náměstka. Zastoupení v radě města bude 6 členů ČSSD, 4 členové ANO a jeden člen KDU-ČSL. Prioritou nového vedení bude všestranný rozvoj města, s cílem zlepšování podmínek a kvality života jeho občanů, investice zlepšující občanskou vybavenost a větší podpora sportu. Personální složení vedení města a rady za ČSSD : Primátor – Mgr. Jana Feberová Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj – Ing. Karel Šlachta Náměstek primátora pro sociální rozvoj – Bc. Alena Zedníková Další členové rady města – Ing. Jiří Martinek, Bc. Pavel Rapant, Eva Radová MO ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Smuteční oznámení

osmanczyk

S lítosti oznamujeme, že nás dnes 10. 11. 2016 v ranních hodinách opustil náš bývalý primátor, předseda MO ČSSD a přítel Zdeněk Osmanczyk. Rodině a blízkým upřímnou soustrast. Se ctí vzpomínáme ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vystoupí Hornická kapela

Plakát ČSSD nad Terasou

Vážení spoluobčané, zveme vás na vystoupení HORNICKÉ KAPELY 9. září 2016 od 17 hodin na NÁMĚSTÍ U SEVERKY a 23. září 2016 od 17 hodin na NÁMĚSTÍ NAD TERASOU.  V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Jste srdečně zváni ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

ČSSD Havířov podepsalo koaliční smlouvu s KSČM Havířov

cssd_kscm(1)

Vážení spoluobčané, mnozí z Vás jistě již zaznamenali, že vedení města Havířov má novou podobu. Na jednání Zastupitelstva města Havířova 27. 6. 2016 v Kulturním domě RADOST se rozhodlo o tom, že nové vedení města bude na základě pouze dvoubarevné koalice ČSSD a KSČM. V 43členném zastupitelstvu má nová koalice zajištěnou většinu 31 zastupiteli – klub KSČM (16) a klub ČSSD (15). V opozici je Hnutí ANO 2011 (7), Hnutí pro Havířov (3) a KDU-ČSL (2). V 11členné městské radě má KSČM 6 členů a ČSSD 5. Post primátora i nadále zastává Bc. Daniel Pawlas (KSČM), ekonomickým náměstkem zůstal Ing. Eduard Heczko (KSČM), náměstkem pro hospodářský rozvoj byl zvolen Ing. Karel Šlachta (ČSSD) a náměstkyní pro sociální rozvoj Mgr. Jana Feberová (ČSSD). Při poohlédnutí za posledními volbami do Zastupitelstev obcí v roce 2014 se tak ve vedení města setkávají dvě strany, které získaly nejvíce hlasů a mandátů. ČSSD zvítězila se ziskem téměř 26% hlasů a druhá KSČM pak získala 23% hlasů (viz. grafika). Voliči tak ocenili práci bývalé koalice ve volebním období 2010 – 2014. Věříme, že společně dokážeme ve zbývajícím čase stávajícího volebního období prosadit co nejvíce z volebního programu ČSSD, a přispět tak ke zkvalitnění životní úrovně obyvatel města Havířova. ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

27.5.2016 Den dětí s ČSSD Havířov

Snímek1

Srdečně zveme všechny Havířováky na Den dětí, který se uskuteční 27.5.2016 od 14 do 18 hodin na travnaté ploše u náměstí Republiky (mezi ulicemi Beethvenova a Fibichova). V případě nepřiznivého počasí se akce nekoná.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Duben: měsíc bezpečnosti

IMG_9961

V rámci měsíce bezpečnosti jsme na přechodech rozdávali havířovákům reflexní pásky.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jak město přichází svojí nečinností v MRA o miliony na nájmech

Na konci roku 2015 mělo město Havířov 256 neobsazených bytů se započítanou nájemní plochou 15 889 m². Když budeme počítat s průměrnou cenou nájmu za m² ve výši 50,- Kč zjistíme, že měsíčně město nevybere na nájmech 794 450,- Kč, což za celý rok dělá 9 533 400,- Kč. Počet neobsazených nebytových prostor se v průběhu roku pohyboval v průměru kolem 25 nebytových prostor, kde předchozí nájemci těchto nebytových prostor dohromady platili městu nájemné, které odpovídalo výši 1 886 315,- Kč. To znamená, že město za rok 2015 nevybralo na nájemném za byty a nebytové prostory částku 11 419 715,-Kč. Když k této částce připočítáme částku 6 000 000,- Kč za spotřebu energií u volných bytů, kterou musí město zaplatit, tak zjistíme, že jen za rok 2015 město přišlo nečinností vedení MRA a její prazvláštní politikou určování nájemného ve městě o částku 17 500 000,- Kč. O 17 500 000,- Kč přichází město na nájmech za rok, za 10 let přijde město o částku 175 000 000,- Kč!!! Tato částka odpovídá skoro 15 % ročního rozpočtu města? Pak se nabízí otázka, proč si město bere úvěr na výměnu oken v městských bytech ve výši 160 000 000,- Kč? Toto je … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Opravy volných bytu MRA

Z přehledů hospodářské činnosti MRA vyplývá, že v loňském roce 2015 město opravilo dohromady kolem 430 volných městských bytů, které poté nabídlo k pronájmu novým nájemníkům. Za tyto opravy město zaplatilo částku skoro 43 000 000,- Kč. Když tuto částku podělíme počtem opravených bytů zjistíme, že oprava jednoho bytu stála město přibližně 100 000,- Kč!! Opravdu částka 100 000,- Kč odpovídá rozsahu prací, jaké byly v těchto bytech provedeny? Reakce občanů, kteří takový opravený volný byt dostali do nájmu tomu neodpovídají. Na letošní rok 2016 má vedení MRA na opravy těchto volných a uvolněných bytů vyčleněnu částku 50 000 000,- Kč, na další běžné a plánované opravy (poruchy, havárie a opravy v domech) dalších 8 650 000,- Kč a na prvky zařízení, jako jsou kuchyňské linky a sporáky dalších 600 000,- Kč. Mimo tyto částky má vedení MRA ještě vyčleněnu pro rok 2016 částku ve výši 3 300 000,- Kč na poradenské služby a audity. Komu a za co vedení MRA tyto peníze platí, to jme se nedozvěděli. Pavel Rapant zastupitel ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Sociálně demokratické ženy – Doplnění programu ČSSD 2015

1. PROGRAM ČSSD – VYTVOŘÍME NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA STANOVISKO SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH ŽEN A) Ženy po rodičovské dovolené chtějí do práce. Pomoci jim mohou flexibilní formy zaměstnání a dostatek veřejně a finančně dostupných kvalitních předškolních zařízení a umožnit tak, co největší soulad mezi povinnostmi v zaměstnání a péči o nezaopatřené děti a osoby blízké. B) Ne – zkrácené pracovní úvazky pro ženy v produktivním věku. C) Chceme pomoci zaměstnat mladé lidi formou záruky zajištění prvního pracovního místa s využitím evropských peněz. D) Musí být zaveden systém vyhodnocování efektivity vynakládaných veřejných prostředků na rekvalifikace E) Ženy a muži musí mít za stejnou práci stejný plat. 2. PROGRAM ČSSD – ZAVEDEME POŘÁDEK DO VÝBĚRU DANÍ STANOVISKO SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH ŽEN A) Daně vytvořené v republice „musí z daňových rájů domů“, vlastníci firem nakládající s veřejnými prostředky musí být známí až do fyzických osob. 3. PROGRAM ČSSD – ZAJISTÍME KONTROLU KVALITY POTRAVIN A REGULACI CEN ENERGIÍ A VODY STANOVISKO SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH ŽEN A) Ženy dlouhodobě upozorňují na rozdílnou kvalitu potravin od nadnárodních řetězců na českém a zahraničním trhu. B) Ženy více preferují potraviny z domácí produkce. C) Ženy jsou přesvědčeny, že čeští zemědělci nemají srovnatelné podmínky podpory jako ostatní. D) Ženy navrhují, aby obce zajišťovali … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář