Mezinárodní den žen

Přejeme mnoho úspěchů všem dívkám a ženám. Ať jsou stálou inspirací nás všech. Dnes je slavný den, svátek dívek, žen. MO Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

SŽDC podepsala s městem Havířov smlouvu o spolupráci, místní nádraží čeká zásadní proměna

Výpravní budovu vlakového nádraží v Havířově čeká kompletní rekonstrukce. Na její nové podobě bude Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spolupracovat s městem. Stavba v bruselském stylu bude sloužit nejen k odbavování cestujících, ale také ke sportovním a volnočasovým aktivitám nebo jako služebna městské policie. Dnes tyto plány stvrdily obě strany podepsáním memoranda o spolupráci při rekonstrukci budovy a také přednádražního prostoru. Cílem SŽDC je koordinovat plánovanou rekonstrukci havířovské výpravní budovy spolu s akcí města, tedy úpravou přednádražního prostoru. „Těší nás, že vedení města aktivně přistupuje k problematice využití prostor, které jsou z pohledu dnešních nároků mnohonásobně naddimenzované a obtížně se hledá jejich smysluplné využití,“ uvádí generální ředitel SŽDC Pavel Surý a současně doplňuje: „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé nádražní budovy, tedy i její levé administrativní části. Navázali jsme na původní plány Českých drah a počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce. Velký význam má i umístění technologie pro zajištění provozu, což zohledňuje budoucí rekonstrukci staniční části nádraží. Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu, pronajmeme ji městu.“ Město chce vnitřní prostory nádražní haly využít jako sportovně-společenské centrum, v němž budou umístěny například hřiště, squashové kurty, horolezecká stěna, kavárna, kulturní prostory, klubovny, šatny, sociální zařízení … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Primátorka si na den vyzkoušela práci strážníka městské policie

Kontrolu bezdomovců v parku, mladistvých v hospodě i zásah strážníků při bitce na ubytovně Impuls v Prostřední Suché. To vše absolvovala havířovská primátorka Jana Feberová společně se dvěma strážníky městské policie během dopolední pochůzky a večerní autohlídky v úterý 23. ledna. Na den tak okusila denní chleba havířovských strážníků. Primátorka města je velitelkou Městské policie Havířov. Pravidelně se schází s ředitelem havířovské policie a společně řeší problémy v oblasti bezpečnosti, se kterými se město potýká. Z řad havířovských občanů často slýchá výtky, že strážníci nejsou poblíž situací, které by jejich přítomnost vyžadovaly. Aby na vlastní kůži vyzkoušela, jak práce strážníků vypadá, osobně s nimi absolvovala dopolední pochůzku a večerní autohlídku. „Každá hlídka městské policie dohlíží na určitou část města. Během směny kontroluje různá stanoviště, jako jsou například parky či různá místa, kde se často zdržují lidé bez domova, a navíc reaguje na hlášení dispečerů,“ objasňuje ředitel MP Havířov Bohuslav Muras. Během úterního dopoledne tak strážníci společně s primátorkou zkontrolovali bezdomovce v Centrálním parku a v komerčních prostorách střediska Redon, ověřovali čipování psů venčených v centru města, udělili pokutu za špatné parkování či prověřili chod na nedalekém dětském hřišti. Průběh služby večerní autohlídky pak byl poněkud dramatičtější. Strážníci s primátorkou například … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

V Havířově zakončili čtvrtou etapu odkanalizování okrajových částí města

Vedoucí představitelé města a společnosti EUROVIA CS, která byla zhotovitelem stavby, v pátek 30. června společně slavnostně zakončili čtvrtou etapu odkanalizování okrajových částí města. Díky tomu mohou být splaškové vody v Prostřední Suché a Šumbarku odvedeny a zlikvidovány v souladu se zákonem. V rámci této etapy nechalo město odkanalizovat lokality v okolí ulic U Jelena a Petřvaldská v Havířově-Šumbarku a ulice Modřínová v Havířově-Prostřední Suché. „Celkem bylo vybudováno přes 3 tisíce metrů a 90 kusů veřejných části přípojek. Tím jsme dokončili odkanalizování města a myslím si, že jsme tak značně přispěli ke zlepšení stavu životního prostředí v těchto lokalitách a zjednodušili podmínky života občanů, kteří zde žijí,“ sdělila havířovská primátorka Jana Feberová. Tato závěrečná etapa odkanalizování okrajových částí města vyšla na více než 23 milionů korun. Část nákladů v předpokládané výši téměř 10 milionů korun podpoří dotace z Operačního programu životního prostředí. S ohledem na finanční náročnost spoluúčasti napojovaných vlastníku nemovitostí, jakou je výstavba soukromých části kanalizačních přípojek, přijalo Zastupitelstvo města usnesení, kterým odsouhlasilo poskytnutí bezúročné půjčky budoucím vlastníkům kanalizačních přípojek na vybudování soukromé části této přípojky. zdroj: http://www.havirov-city.cz/aktuality-a-radnicni-listy/v-havirove-slavnostne-zakoncili-posledni-etapu-odkanalizovani-okrajovych-casti-mesta_cz.html

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Veselé Velikonoce

Easter Bunny

Přejeme Vám veselé prožití Velikonočních svátků. MO ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA HAVÍŘOV A PRO OBDOBÍ 2016 – 2018

Vážení spoluobčané, na posledním zasedání Rady města Havířova došlo ke schválení programového prohlášení pro období 2016 – 2018. Programové priority: -nesouhlas s umístěním nelegálních migrantů na území města; -efektivní čerpání maxima prostředků z dotací; -transparentní a hospodárné nakládání s finančními prostředky a majetkem města; -zvyšování kvality životního prostředí ve městě včetně efektivního a ekologického odpadového hospodářství; -podpora opatření k zastavení úbytku obyvatel; -získání dalších investorů do průmyslové zóny Dukla a podpora vybudování průmyslové zóny Nad Barborou -investice do údržby, oprav a rekonstrukcí nemovitého a movitého majetku města s cílem zvyšovat kvalitu občanské vybavenosti, zejména dopravní, školské, sportovní, kulturní a ostatní infrastruktury, která zlepšuje kvalitu bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit ve městě; -kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města Havířova; -dotacemi podporovat sport, zejména práci s mládeží, rovněž kulturu a ostatní volnočasové aktivity; -zvýšení bezpečnosti občanů, prevence kriminality a drog, regulaci hazardu; -podpora opatření ke zvyšování bezpečnosti na komunikacích; -prostředky vybrané na nájemném městských bytů investovat zpět do bytového fondu; -podporu práce občanských komisí; -zkvalitňování práce magistrátu; -stabilní a fungující městské společnosti poskytující kvalitní služby městu a jeho občanům Celý dokumet naleznete zde.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mezinárdní den žen

mdž

ČSSD Havířov přeje všem ženám ke středečnímu svátku MDŽ všechno nejlepší.   MO ČSSD Havířov  

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Konec hracích automatů v Havířově

V pondělí 27.2.2017 zastupitelé města Havířov schválili zákaz hazardu. Nová vyhláška nahradí původní, která stanovovala místa, kde mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Technické hry povolené Ministerstvem financí ČR před dnem nabytí účinnosti plánované nové vyhlášky lze provozovat na celém území statutárního města Havířova do doby platnosti jejich povolení. „Herny, které mají povolení, mohou dál fungovat. Nové povolení ale už provozovatelé nedostanou. Postupně tak zaniknou,“ řekl náměstek havířovské primátorky Josef Bělica (ANO). „Chceme zde vytvořit příznivé podmínky pro všechny obyvatele i návštěvníky města,“ prohlásila havířovská primátorka Jana Feberová (ČSSD). ČSSD Havířov Více naleznete zde a také zde.  

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

PF 2017

pf-stromek

Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok !!! MO ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vznik nové koalice na půdorysu vládní spolupráce s ANO 2011 a KDU-ČSL

 Na základě jednohlasného rozhodnutí městského výkonného výboru ČSSD Havířov a všech zastupitelů zvolených za ČSSD do Zastupitelstva města Havířov, došlo k vypovězení koaliční smlouvy s KSČM Havířov. K tomuto rozhodnutí vedla nespokojenost v naší dosavadní spolupráci s KSČM. Ve čtvrtek 15. 12. 2016 jsme se dohodli s hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na vzniku nové koalice na půdorysy vládního modelu ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL. ČSSD obsadí post primátora a posty dvou náměstků. Hnutí ANO bude mít jednoho náměstka. Zastoupení v radě města bude 6 členů ČSSD, 4 členové ANO a jeden člen KDU-ČSL. Prioritou nového vedení bude všestranný rozvoj města, s cílem zlepšování podmínek a kvality života jeho občanů, investice zlepšující občanskou vybavenost a větší podpora sportu. Personální složení vedení města a rady za ČSSD : Primátor – Mgr. Jana Feberová Náměstek primátora pro hospodářský rozvoj – Ing. Karel Šlachta Náměstek primátora pro sociální rozvoj – Bc. Alena Zedníková Další členové rady města – Ing. Jiří Martinek, Bc. Pavel Rapant, Eva Radová MO ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář