27.5.2016 Den dětí s ČSSD Havířov

Snímek1

Srdečně zveme všechny Havířováky na Den dětí, který se uskuteční 27.5.2016 od 14 do 18 hodin na travnaté ploše u náměstí Republiky (mezi ulicemi Beethvenova a Fibichova). V případě nepřiznivého počasí se akce nekoná.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Duben: měsíc bezpečnosti

IMG_9961

V rámci měsíce bezpečnosti jsme na přechodech rozdávali havířovákům reflexní pásky.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Jak město přichází svojí nečinností v MRA o miliony na nájmech

Na konci roku 2015 mělo město Havířov 256 neobsazených bytů se započítanou nájemní plochou 15 889 m². Když budeme počítat s průměrnou cenou nájmu za m² ve výši 50,- Kč zjistíme, že měsíčně město nevybere na nájmech 794 450,- Kč, což za celý rok dělá 9 533 400,- Kč. Počet neobsazených nebytových prostor se v průběhu roku pohyboval v průměru kolem 25 nebytových prostor, kde předchozí nájemci těchto nebytových prostor dohromady platili městu nájemné, které odpovídalo výši 1 886 315,- Kč. To znamená, že město za rok 2015 nevybralo na nájemném za byty a nebytové prostory částku 11 419 715,-Kč. Když k této částce připočítáme částku 6 000 000,- Kč za spotřebu energií u volných bytů, kterou musí město zaplatit, tak zjistíme, že jen za rok 2015 město přišlo nečinností vedení MRA a její prazvláštní politikou určování nájemného ve městě o částku 17 500 000,- Kč. O 17 500 000,- Kč přichází město na nájmech za rok, za 10 let přijde město o částku 175 000 000,- Kč!!! Tato částka odpovídá skoro 15 % ročního rozpočtu města? Pak se nabízí otázka, proč si město bere úvěr na výměnu oken v městských bytech ve výši 160 000 000,- Kč? Toto je … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Opravy volných bytu MRA

Z přehledů hospodářské činnosti MRA vyplývá, že v loňském roce 2015 město opravilo dohromady kolem 430 volných městských bytů, které poté nabídlo k pronájmu novým nájemníkům. Za tyto opravy město zaplatilo částku skoro 43 000 000,- Kč. Když tuto částku podělíme počtem opravených bytů zjistíme, že oprava jednoho bytu stála město přibližně 100 000,- Kč!! Opravdu částka 100 000,- Kč odpovídá rozsahu prací, jaké byly v těchto bytech provedeny? Reakce občanů, kteří takový opravený volný byt dostali do nájmu tomu neodpovídají. Na letošní rok 2016 má vedení MRA na opravy těchto volných a uvolněných bytů vyčleněnu částku 50 000 000,- Kč, na další běžné a plánované opravy (poruchy, havárie a opravy v domech) dalších 8 650 000,- Kč a na prvky zařízení, jako jsou kuchyňské linky a sporáky dalších 600 000,- Kč. Mimo tyto částky má vedení MRA ještě vyčleněnu pro rok 2016 částku ve výši 3 300 000,- Kč na poradenské služby a audity. Komu a za co vedení MRA tyto peníze platí, to jme se nedozvěděli. Pavel Rapant zastupitel ČSSD Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Sociálně demokratické ženy – Doplnění programu ČSSD 2015

1. PROGRAM ČSSD – VYTVOŘÍME NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA STANOVISKO SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH ŽEN A) Ženy po rodičovské dovolené chtějí do práce. Pomoci jim mohou flexibilní formy zaměstnání a dostatek veřejně a finančně dostupných kvalitních předškolních zařízení a umožnit tak, co největší soulad mezi povinnostmi v zaměstnání a péči o nezaopatřené děti a osoby blízké. B) Ne – zkrácené pracovní úvazky pro ženy v produktivním věku. C) Chceme pomoci zaměstnat mladé lidi formou záruky zajištění prvního pracovního místa s využitím evropských peněz. D) Musí být zaveden systém vyhodnocování efektivity vynakládaných veřejných prostředků na rekvalifikace E) Ženy a muži musí mít za stejnou práci stejný plat. 2. PROGRAM ČSSD – ZAVEDEME POŘÁDEK DO VÝBĚRU DANÍ STANOVISKO SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH ŽEN A) Daně vytvořené v republice „musí z daňových rájů domů“, vlastníci firem nakládající s veřejnými prostředky musí být známí až do fyzických osob. 3. PROGRAM ČSSD – ZAJISTÍME KONTROLU KVALITY POTRAVIN A REGULACI CEN ENERGIÍ A VODY STANOVISKO SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÝCH ŽEN A) Ženy dlouhodobě upozorňují na rozdílnou kvalitu potravin od nadnárodních řetězců na českém a zahraničním trhu. B) Ženy více preferují potraviny z domácí produkce. C) Ženy jsou přesvědčeny, že čeští zemědělci nemají srovnatelné podmínky podpory jako ostatní. D) Ženy navrhují, aby obce zajišťovali … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

PF 2016

a3-stromecek-oranz-centrall-1

Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce Vám přeje ČSSD Havířov.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

ČSSD Havířov přeje úspěšný nový školní rok

letacek-k-novemu-skolnimu-roku-page-001

Přejeme všem žákům, rodičům a přátelům školy úspěšný školní rok 2015/2016.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Vláda jednala v Moravskoslezském kraji

D4S_8671_dotextu

Vláda Bohuslava Sobotky poprvé zasedala na svém výjezdním zasedání v Moravskoslezském kraji. Vláda jednala společně s Radou MS kraje, primátory statutárních měst a zástupci krajské tripartity. Tématy byly hlavně aktuální problémy našeho kraje, zejména se jednalo o zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst, kvality ovzduší  a rozvoji infrastruktury. V rámci vytváření nových pracovních míst se jednalo zejména ohledně podpory nových průmyslových zón, což se výrazně dotýká i města Havířov. Konkrétně se jedná o průmyslovou zónu Nad Barborou, kde kabinet Bohuslava Sobotky odsouhlasil poskytnutí finančního příspěvku ve výši 750 milionů korun. Tento příspěvek bude vyplácen postupně do roku 2018 a zóna by tak měla zajistit práci až pro 2000 lidí. „Jsem rád, že vláda dnes schválila plnou dotační podporu projektu strategické průmyslové zóny Nad Barborou. Ještě více mě těší, že ke schválení došlo právě na našem výjezdním zasedání v Moravskoslezském kraji. Je naší povinností podporovat strukturálně znevýhodněné regiony. Plně vybavené průmyslové zóny s širokou nabídkou benefitů pro investory jsou jednou z cest, jak přivést firmy do potřebných regionů. Konkrétně zóna Nad Barborou přinese do kraje přibližně 2 000 nových pracovních míst,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Hospodaření města Havířova očima ekonoma

Na posledním zasedání Zastupitelstva města, které se konalo dne 15. 6. 2015, předložilo vedení města Havířova zastupitelům města dokument s názvem „Rozpočtový výhled města Havířova do roku 2019“. Jeho součástí byla analýza financí s ratingem (analýzou finančního zdraví města). Na základě požadavku vedení města zpracoval tuto analýzu jeden z našich předních ekonomů, specializujících se na financování samospráv, pan Luděk Tesař. V této analýze pan ekonom celkem podrobně shrnul způsob hospodaření města jeho bývalým vedením. Z uvedeného je zřejmé, že stav a vývoj městských financí je a i nadále bude, krom jiných veličin (stav příjmů, počet obyvatel apod.), závislý především na politice samosprávy na straně výdajů. Možná si ještě spousta z nás vzpomene, jak před posledními komunálními volbami kolovaly (zejména na sociálních sítích a na internetu) „zaručené informace“ o katastrofálním stavu finančního zdraví města a o jeho neúměrném zadlužení bývalým vedením města. I přesto, že jsme tyto „fámy“ brali jako součást předvolebního boje, přesto v některých z nás zůstaly pochybnosti o tom, jak to vlastně s těmi financemi v našem městě skutečně je? Až nyní zpracovaná analýza hospodaření města panem ekonomem Tesařem dala pravdivý obrázek o skutečném stavu hospodaření s městskými financemi. Pro všechny zastupitele města a pro všechny ty, kteří měli možnost se s touto analýzou podrobně seznámit, bylo zajisté příjemným překvapením, … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY 15. 5. 2015

paddington-bear-tour-for-29114757

MO ČSSD HAVÍŘOV ZVE DNE 15. 5. 2015 v 15.30h RODIČE S DĚTMI DO KINA CENTRUM NA FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ PADDINGTON. VSTUP ZDARMA. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář