Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku !!!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Havířov má za sebou ustavující zasedání zastupitelů. Novým primátorem je Josef Bělica

V pondělí 5. listopadu usedli k hlasovacímu zařízení poprvé v tomto volebním období zastupitelé města Havířova. Zástupci zvolených politických stran ANO 2011, Komunistické strany Čech a Moravy, České strany sociálně demokratické, Hnutí pro Havířov, Společně pro Havířov – Koalice KDU-ČSL a STAN, České pirátské strany, Svobody a přímé demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Občanské demokratické strany projednali a odhlasovali celkem 14 bodů, jejichž výstupem je nové vedení města, členové městské rady a výborů zastupitelstva. Zastupitelé se sešli v plném počtu, tedy 43 členů. V úvodu zastupitelstva zazněla česká státní hymna. Noví zastupitelé složili slib, který přednesl tajemník magistrátu Milan Menšík. Následně projednali jednotlivé body programu. Zastupitelé schválili počet členů Rady města Havířova na 11 členů. Následně zastupitelé odhlasovali počet uvolněných členů zastupitelstva a stanovili jejich funkce. V předešlém volebním období byli pro výkon funkcí uvolněni čtyři členové – primátor a jeho tři náměstci. Nově bude pro výkon funkce v zastupitelstvu uvolněno 5 členů – náměstek pro ekonomiku a správu majetku, náměstek pro investice a chytré město, náměstek pro školství a kulturu, náměstek pro sociální oblast a uvolněný radní pro sport. Nově zvolený primátor pro svou funkci uvolněn nebude. Jako nový primátor byl nadpoloviční většinou, konkrétně počtem 26 hlasů, zvolen … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Havířov ve svých školách přivítal prvňáčky

„Novopečeným prvňáčkům přeji nové objevy a zážitky, obohacující zkušenosti a samozřejmě samé jedničky. Ve škole se děti nenaučí jen číst, psát a počítat, ale se svými vrstevníky navazují školní přátelství a kamarádství, která mnohdy trvají po celý život. Proto našim prvňáčkům přeji, aby si spolu rozuměli a vzájemně se k sobě chovali hezky. Na našich školách máme dobré učitele, kterým bych také ráda do nového roku popřála – hodné žáky a spolupracující rodiče,“ uvedla primátorka Jana Feberová.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Za kostelem sv. Anny v Havířově roste nové parkoviště

Celkem 42 parkovacích míst přibude v centru města za kostelem sv. Anny. 4 parkovací místa budou sloužit osobám se zdravotním postižením. Nové zpevněné parkoviště bude pro návštěvníky kostela přístupné z Karvinské ulice, a to už v závěru listopadu letošního roku Po novém parkovišti volají farníci již od roku 2015, kdy na město byla doručena žádost s přibližně šesti sty podpisy, ke které se připojily také dvě organizace vozíčkářů. „Pro lidi s omezenou možností pohybu, a to nemyslím pouze hendikepované, ale také starší lidi, kteří kostel navštěvují, byl přístup po schodech z Hlavní třídy i po nezpevněné ploše z Karvinské ulice komplikovaný. Problematický byl také případný příjezd integrovaného záchranného systému,“ vysvětluje hospodářský náměstek primátorky Karel Šlachta.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Představujeme lídra za ČSSD pro podzimní komunální volby – primátorku Havířova Mgr. Janu Feberovou

„V Havířově bydlím od roku 1989 a ani před tím jsem to do Havířova z Horní Suché neměla daleko. Havířov je krásné město a moji prioritou je zlepšovat podmínky pro spokojené bydlení. Jsem si vědoma, že pamětníci a spousta mladých lidí naše město milují. Udělám vše pro to, aby se nám v našem městě krásně žilo.“ Mgr. Jana Feberová

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Havířovský expres a primátorka Jana Feberová

Hostem dne byla primátorka Mgr. Jana Feberová, která se vyjádřila k problematice bezdoplatkových zón. Sledujte v odkazu níže od 3:15. odkaz    

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Havířov v květech v korzu vedl Masaryk a ukončili ho Nazareth

Jednalo se o v pořadí již 20. ročník. Mottem bylo České století. Program začal už po 8. hodině, kdy se do práce pustili floristé, kteří vytvářeli květinová díla. Ty hodnotili návštěvníci slavnosti. Ve finále se lidem nejvíce líbili Bob a Bobek. Z alegorických vozů si lidé nejvíce cenili vozu havířovských včelařů Ambrožíci. Organizátoři mysleli také na bezpečnost. Mimo jiného byly na Dělnickou ulici umístěny betonové bloky, které mají zabránit případnému útoku rychle jedoucím vozidlem. V čele téměř hodinu trvajícího květinového korza, jehož start byl v 11 hodin od radnice, byly významné osobnosti české historie, včetně prezidenta T. G. Masaryka. V průvodu byla i květinami nazdobená Praga V3S a legendární tančík Praga. V korzu se představily sportovní a taneční kluby, školy a školky a další organizace. Svého Masaryka vyslala také ZŠ Fr. Hrubína. Vysokou návštěvnost si program na náměstí udržel po celé odpoledne a večer. Woodmani dohráli až po 22. hodině, kdy mohl být odpálen očekávaný ohňostroj. A přestože ohňostroje nejsou v Havířově ničím výjimečným, tento se vymykal. Pyrotechnici dokázali pomocí zvukové kulisy spočívající v hudebním doprovodu i použitím historických záznamů zmapovat posledních 100 let české historie. Většinu ohňostroje doprovodila skladba Bedřicha Smetany Má vlast. Nechyběly ale ani válečné motivy, projev Klementa Gottwalda z února 1948 nebo Modlitba pro Martu od Marty Kubišové, kdy petardy dosahovaly nejvyšší výše. Po skončení … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Mezinárodní den žen

Přejeme mnoho úspěchů všem dívkám a ženám. Ať jsou stálou inspirací nás všech. Dnes je slavný den, svátek dívek, žen. MO Havířov

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

SŽDC podepsala s městem Havířov smlouvu o spolupráci, místní nádraží čeká zásadní proměna

Výpravní budovu vlakového nádraží v Havířově čeká kompletní rekonstrukce. Na její nové podobě bude Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) spolupracovat s městem. Stavba v bruselském stylu bude sloužit nejen k odbavování cestujících, ale také ke sportovním a volnočasovým aktivitám nebo jako služebna městské policie. Dnes tyto plány stvrdily obě strany podepsáním memoranda o spolupráci při rekonstrukci budovy a také přednádražního prostoru. Cílem SŽDC je koordinovat plánovanou rekonstrukci havířovské výpravní budovy spolu s akcí města, tedy úpravou přednádražního prostoru. „Těší nás, že vedení města aktivně přistupuje k problematice využití prostor, které jsou z pohledu dnešních nároků mnohonásobně naddimenzované a obtížně se hledá jejich smysluplné využití,“ uvádí generální ředitel SŽDC Pavel Surý a současně doplňuje: „Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celé nádražní budovy, tedy i její levé administrativní části. Navázali jsme na původní plány Českých drah a počítáme s využitím těchto prostor pro cestující a dopravce. Velký význam má i umístění technologie pro zajištění provozu, což zohledňuje budoucí rekonstrukci staniční části nádraží. Zachována zůstane hlavní halová část v bruselském stylu, pronajmeme ji městu.“ Město chce vnitřní prostory nádražní haly využít jako sportovně-společenské centrum, v němž budou umístěny například hřiště, squashové kurty, horolezecká stěna, kavárna, kulturní prostory, klubovny, šatny, sociální zařízení … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Primátorka si na den vyzkoušela práci strážníka městské policie

Kontrolu bezdomovců v parku, mladistvých v hospodě i zásah strážníků při bitce na ubytovně Impuls v Prostřední Suché. To vše absolvovala havířovská primátorka Jana Feberová společně se dvěma strážníky městské policie během dopolední pochůzky a večerní autohlídky v úterý 23. ledna. Na den tak okusila denní chleba havířovských strážníků. Primátorka města je velitelkou Městské policie Havířov. Pravidelně se schází s ředitelem havířovské policie a společně řeší problémy v oblasti bezpečnosti, se kterými se město potýká. Z řad havířovských občanů často slýchá výtky, že strážníci nejsou poblíž situací, které by jejich přítomnost vyžadovaly. Aby na vlastní kůži vyzkoušela, jak práce strážníků vypadá, osobně s nimi absolvovala dopolední pochůzku a večerní autohlídku. „Každá hlídka městské policie dohlíží na určitou část města. Během směny kontroluje různá stanoviště, jako jsou například parky či různá místa, kde se často zdržují lidé bez domova, a navíc reaguje na hlášení dispečerů,“ objasňuje ředitel MP Havířov Bohuslav Muras. Během úterního dopoledne tak strážníci společně s primátorkou zkontrolovali bezdomovce v Centrálním parku a v komerčních prostorách střediska Redon, ověřovali čipování psů venčených v centru města, udělili pokutu za špatné parkování či prověřili chod na nedalekém dětském hřišti. Průběh služby večerní autohlídky pak byl poněkud dramatičtější. Strážníci s primátorkou například … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář